19.08.2020

Zwierciadła i rotatory Faradaya

Zwierciadła i rotatory Faradaya (ang. Faraday rotatorFaraday mirror, FRM) to pasywne przyrządy optyczne wykorzystujące efekt magneto-optyczny i pozwalające na kontrolowane skręcenie płaszczyzny polaryzacji padającego światła – zwykle o 45 stopni w przypadku rotatorów transmisyjnych i 90 stopni dla zwierciadeł Faradaya.

Wykorzystywane są zwykle w układach wymagających izolacji między polaryzacjami i/lub izolacji kierunkowej, np. w układach laserowych, układach wzmacniaczy optycznych, interferometrycznych czy czujnikowych.

Zwierciadła FIBRAIN FRM charakteryzują się niskimi stratami wtrąceniowymi, szerokim zakresem spektralnym pracy i dużą stabilnością temperaturową. Dostępne są w wersjach pracujących w różnych (w tym nietypowych) oknach transmisyjnych.